Home » Cắt và ghép nối video trên Win 10 không cần dùng phần mềm | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

Cắt và ghép nối video trên Win 10 không cần dùng phần mềm | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

11 thoughts on “Cắt và ghép nối video trên Win 10 không cần dùng phần mềm | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế”

  1. Bạn ơi video của tớ ở dạng đứng, sau khi ghép xong nó thu nhỏ lắm, có cách nào khắc phục không chỉ mình với, mình cảm ơn

  2. làm thế nào để bật chức năng create vậy bạn. mình không thấy chức năng này khi bật photo của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published.