Home » Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp trong Tiếng Anh – P1 / Chống Liệt tiếng Anh Ep. 33 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về hoc tieng anh truc tiep

Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp trong Tiếng Anh – P1 / Chống Liệt tiếng Anh Ep. 33 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về hoc tieng anh truc tiep

31 thoughts on “Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp trong Tiếng Anh – P1 / Chống Liệt tiếng Anh Ep. 33 | Hướng dẫn hữu dụng nhất về hoc tieng anh truc tiep”

  1. Không biết mọi người như thế nào nhưng sau khi học qua những video của cô trang thì mình thấy rất dẽ hiểu mình cũng chỉ mới bắt đầu xem video của cô nhưng mình thấy cô dạy rất hay những video của cô rất năng động khiến của mình có 1 cảm hứng tốt để học 😘😘 e mong cô sẽ ra nhiều video hơn nữa để chúng e có thể có 1 nền tảng tiếng ành vững chắc ạ e cảm ơn cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *