Home » Chạy xe máy đi xuyên Việt cần bao nhiêu tiền? Chơi tẹt ga cùng Winner X | Vlog Touring #18 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về phượt tây bắc bằng xe máy

Chạy xe máy đi xuyên Việt cần bao nhiêu tiền? Chơi tẹt ga cùng Winner X | Vlog Touring #18 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về phượt tây bắc bằng xe máy

21 thoughts on “Chạy xe máy đi xuyên Việt cần bao nhiêu tiền? Chơi tẹt ga cùng Winner X | Vlog Touring #18 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về phượt tây bắc bằng xe máy”

  1. Chỗ bắn tốc độ là địa phận tỉnh Hà Tây nay đã sát nhập Hà Nội nhé e. Đi qua con chim Lạc là hết địa phận tỉnh Hà Nam rồi

  2. chào e ! chú muốn tìm mua đôi găng tay chống nước và chống lạnh để đi đà lạt và tây bắc nhưng chú tìm mua ơ nha trang kg có ( chú ở nha trang ). e có thể cho chú xin sđt để dễ liên lạc đc k , chú cảm ơn cháu trước ( chú u 60 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.