Home » Chỉ học Tiếng Trung trong 3 tháng, tôi đã giao tiếp Tiếng Trung thành thạo | Thủ thuật hay nhất học tiếng trung trong bao lâu

Chỉ học Tiếng Trung trong 3 tháng, tôi đã giao tiếp Tiếng Trung thành thạo | Thủ thuật hay nhất học tiếng trung trong bao lâu

17 thoughts on “Chỉ học Tiếng Trung trong 3 tháng, tôi đã giao tiếp Tiếng Trung thành thạo | Thủ thuật hay nhất học tiếng trung trong bao lâu”

  1. Xem thấy chị ấy đọc giỏi wa nhưq hk tự nhiên. Cx có thể do căq thẳq nhưq úc chị ấy đọc giấm ý. Nhìn cứ thể là dc theo cái j trước mặt ấy. Nhưq cx rất khâm phục chị vì 3 tháq mà như này với mk là quá tài giỏi r. Vì điều kiện vị trí nhà ở hk cho phép nên chỉ có thể xem qua mạq mà tự hc. Tự hc thật khó. Đến cả bản thân mk đọc đúq hay hk vẫn là cái vấn đề !

  2. Nếu 3 tháng đọc nói như vậy là tốt rồi, nếu như nói bạn này nói tự do trong khi quay phim là sai, rõ ràng bạn ấy đang đọc phía dưới máy quay nhé. Vì tôi thấy mắt bạn ý đang nhìn xuống phía dưới và liếc theo dòng chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published.