HỌC TIẾNG ANH

Chinese Language Builder Food and Drink 1 | Thủ thuật có ích nhất về food and drink

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

14 Comments

  1. Wow, I have so many books and stuff but 30 minutes of watching, listening and taking notes and you guys have me reading characters even for the words I didn't already know. 超赞!! 呵呵

  2. Hello Travis, dian xin might mean breakfast is some regions of China (although I am not aware of the usage), but in standard and normal colloquial Chinese dian xin means a snack. Breakfast is zao fan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button