Home » Chit Chat Nhiếp Ảnh Số 18: Bố Cục – Màu Sắc – Ánh Sáng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

Chit Chat Nhiếp Ảnh Số 18: Bố Cục – Màu Sắc – Ánh Sáng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

5 thoughts on “Chit Chat Nhiếp Ảnh Số 18: Bố Cục – Màu Sắc – Ánh Sáng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Cám ơn anh Xù và em Hòa đã phân tích ảnh của mình. :). Đúng là nếu 3 người kia là couple thì chắc là quá đẹp và câu chuyện được hay hơn. Muốn mà không được. Buồn ghê.

Leave a Reply

Your email address will not be published.