Home » Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi-誰在意我流下的淚 Học Tiếng Trung Phồn Thể Và Giản Thể Qua bài Hát Có Phiên Âm | Chia sẻ có ích nhất về tiếng trung giản thể và tiếng trung phồn thể

Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi-誰在意我流下的淚 Học Tiếng Trung Phồn Thể Và Giản Thể Qua bài Hát Có Phiên Âm | Chia sẻ có ích nhất về tiếng trung giản thể và tiếng trung phồn thể

13 thoughts on “Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi-誰在意我流下的淚 Học Tiếng Trung Phồn Thể Và Giản Thể Qua bài Hát Có Phiên Âm | Chia sẻ có ích nhất về tiếng trung giản thể và tiếng trung phồn thể”

 1. I came after all this hardship in finding this song. This song that is played in the little nyonya 2020. I really like this song, a lot of people that watched the little nyonya also finding this song, the title is arent universal, so it was hard to find, i hope you can also or added the english meaning on this title

 2. Hoa Thiên Cốt ( Triệu Lệ Dĩnh) nè mọi người
  Tiểu cốt
  Cốt đầu
  Thiên cốt
  Trưởng môn
  Bạch TỬ HOẠ ( Hoắc kiến Hoa)
  Tôn thượng
  Sư phụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *