Home » Cung đàn vỡ đôi – Chi Pu – lyrics video | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

Cung đàn vỡ đôi – Chi Pu – lyrics video | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

2 thoughts on “Cung đàn vỡ đôi – Chi Pu – lyrics video | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế”

 1. Lung linh lung linh
  Ánh trăng nghiêng nghiêng bên thềm để lòng người rung rinh rung rinh
  Gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa, từ lâu, trong tim đậm sâu
  Gió nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về nhau

  Khi xưa yên vui
  Có ai muốn xây mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi?
  Biết đâu
  Sớm mai ngày vui lỡ trôi
  Xót xa con đường vỡ đôi
  Tiếc thay duyên người với tôi…

  Khoé mắt ướt tràn, cất tiếng đàn
  Tịch tình tang ai khóc cho nàng?
  Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai
  Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?
  Buồn thêm nữa đi
  Buồn cho sầu dâng ướt mi
  Chỉ một đêm nay nữa thôi
  Nhớ thương một người không nhớ tôi

  Cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi
  Tình mình giờ như con nước trôi
  Ngàn năm cũng chỉ thế thôi
  Tôi chỉ mong
  Khi nắng lên ngay sau màn mưa
  Anh bước chân trên con đường xưa
  Theo gió bay câu ca nhẹ đưa

  Khi xưa yên vui
  Có ai muốn xây mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi?
  Cớ sao
  Anh để tôi ôm bao mộng ước?
  Anh hứa đi bên tôi về cuối con đường
  Để mình tôi mãi tiếc nuối mãi nhớ mãi vấn vương

  Khoé mắt ướt tràn, cất tiếng đàn
  Tịch tình tang ai khóc cho nàng?
  Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai
  Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?
  Buồn thêm nữa đi
  Buồn cho sầu dâng ướt mi
  Chỉ một đêm nay nữa thôi
  Nhớ thương một người không nhớ tôi

  Cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi
  Tình mình giờ như con nước trôi
  Ngàn năm cũng chỉ thế thôi
  Tôi chỉ mong
  Khi nắng lên ngay sau màn mưa
  Anh bước chân trên con đường xưa
  Theo gió bay câu ca nhẹ đưa

  Khoé mắt ướt tràn, cất tiếng đàn
  Tịch tình tang ai khóc cho nàng?
  (Nghe như) yêu dấu chưa hề phai
  (Đêm nay) tôi đang nhớ thương về ai?
  Buồn thêm nữa đi
  Buồn cho sầu dâng ướt mi
  Chỉ một đêm nay nữa thôi
  Nhớ thương một người không nhớ tôi

  Cũng đã lỡ rồi, đã hết rồi
  Tình mình giờ như con nước trôi
  Ngàn năm cũng chỉ thế thôi
  Tôi chỉ mong
  Khi nắng lên ngay sau màn mưa
  Anh bước chân trên con đường xưa
  Theo gió bay câu ca nhẹ đưa

  Lung linh lung linh
  Rung rinh rung rinh
  Lung linh lung linh
  Lung linh lung linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *