Home » Cuộc sống Hàn Quốc : hướng dẫn sử dụng ATM tại Hàn Quốc | Kiến thức có ích về sdt hàn quốc

Cuộc sống Hàn Quốc : hướng dẫn sử dụng ATM tại Hàn Quốc | Kiến thức có ích về sdt hàn quốc

24 thoughts on “Cuộc sống Hàn Quốc : hướng dẫn sử dụng ATM tại Hàn Quốc | Kiến thức có ích về sdt hàn quốc”

  1. Anh oi sổ 통장 sử dụng giống như thẻ ATM hả anh…đút sổ vào nộp ,chuyển khoản,rut tien…giong như Thẻ ATM anh

  2. Mình có thẻ sinhanbank bây giờ mình cho tiền việt vào thẻ lúc sang hàn muốn rút tiền hàn thì vẫn rút được đúng không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *