Home » Đại Số 10 – Chương 1. Tiết 1: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

Đại Số 10 – Chương 1. Tiết 1: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

27 thoughts on “Đại Số 10 – Chương 1. Tiết 1: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

  1. Em xin chào Cô ạ ,cô ơi em đã thi đậu lớp 10 ,nay em mong muốn được học tất cả các môn cô dạy vì thời gian qua em có theo dõi những bài giảng của cô, em dễ hiểu và thấy cuốn hút hơn. Nên mong cô hướng dẫn em để được vào học đầy đủ các bài học của các môn cô dạy ạ, tha thiết và cảm ơn Cô

  2. Cô ơi cho em xin bảng dấu hiệu nhận biết cho chia hết cho 2,3,7
    Dấu hiệu nhận biết của các tấm giác cân ,vuông , đều ạ
    Con cảm ơn cô rất nhiều ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *