Home » Để không mất điểm "oan" phần TRỌNG ÂM cực dễ này !!! // Chống Liệt Môn Anh 02 | Thông tin hữu dụng nhất đuôi tion trong tiếng anh

Để không mất điểm "oan" phần TRỌNG ÂM cực dễ này !!! // Chống Liệt Môn Anh 02 | Thông tin hữu dụng nhất đuôi tion trong tiếng anh

24 thoughts on “Để không mất điểm "oan" phần TRỌNG ÂM cực dễ này !!! // Chống Liệt Môn Anh 02 | Thông tin hữu dụng nhất đuôi tion trong tiếng anh”

  1. Mở đầu cô dạy một số đuôi e trông có vẻ dễ nhưng lúc cuối cô cho những câu trong đề thi e cảm thấy rất khó vì những đuôi đấy cô k nhắc j đến cả e mong cô sẽ có một clip chất lượng và đầy đủ hơn như này nữa ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *