Home » Đếm số tiếng Thái từ 1 đến 100 – HỌC TIẾNG THÁI GIAO TIẾP CƠ BẢN | Chia sẻ đơn giản nhất về tiếng thái giao tiếp cơ bản

Đếm số tiếng Thái từ 1 đến 100 – HỌC TIẾNG THÁI GIAO TIẾP CƠ BẢN | Chia sẻ đơn giản nhất về tiếng thái giao tiếp cơ bản

38 thoughts on “Đếm số tiếng Thái từ 1 đến 100 – HỌC TIẾNG THÁI GIAO TIẾP CƠ BẢN | Chia sẻ đơn giản nhất về tiếng thái giao tiếp cơ bản”

  1. Ae ai dân tộc tày hoặc nùng thì k cần học nhé 80% giống bữa mình chơi bên đài loan thấy mấy ẻm nc tưởng là vn cùng dân tộc ai dè hỏi mấy ẻm bảo người thái lan giật cả mình ấy ☺😅

  2. Tiếng thái việt nam từ 21_29 là: sao ết, sao soong, sao sam, sao xí, sao hả, sao hốc, sao chết, sao pét, sao cảu. Còn lại là giốg hết khác mỗi từ 21_29 thôi

  3. .tất cả lào thái campuchia tày tùng choang quảng tây tiếng quảng đông đều gần giống nhau.bời vì nó bắt nguồn từ nước bách việt cổ.giao chỉ…vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *