HỌC TIẾNG NHẬT

Demonstrative Pronouns: this, that, these, those | Kiến thức hữu dụng nhất this that these those

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

30 Comments

 1. These are all demonstrative adjectives and not demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns do not have nouns preceding them.

 2. Muito obrigado me ajudou bastante, abraço brasil. Thank you very much, helped me a lot, hug Brazil.

  17

 3. im getting the sudden feeling of when i hear sweden – c418 after 6 years of playing minecraft when watching this video again

 4. It's a short and crisp video but the examples are not of demonstrative pronouns but adjectives.
  Pronoun would be – This is a dog. That is a chair, These are books. Those are socks.
  Adjective – This dog is small. Those dogs are big.
  These are adjectives as they are followed by nouns.

  Hope it helps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button