Điều khoản sử dụng

Đây là phiên bản tùy chỉnh của Điều khoản sử dụng cho website stc.edu.vn:
Chào mừng bạn đến với trang web stc.edu.vn. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Web stc.edu.vn và tất cả các nội dung liên quan đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của STC (Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn). Mọi quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, công bố công khai hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ STC.

2. Sử dụng cá nhân

Stc.edu.vn được thiết kế để cung cấp thông tin về các khóa học, chương trình đào tạo, tin tức và thông tin khác liên quan đến STC. Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web này để tìm hiểu, tra cứu thông tin và tham khảo mục đích cá nhân. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào.

3. Nội dung người dùng

Website có thể cho phép người dùng đăng tải nội dung như bình luận hoặc đánh giá. Khi bạn đăng tải nội dung lên trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ cho nội dung đó và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba. STC không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác hoặc tính hợp pháp của bất kỳ nội dung người dùng nào được đăng tải trên trang web.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Các liên kết này chỉ được cung cấp như một tiện ích cho bạn. STC không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập vào các trang web bên thứ ba là hoàn toàn tùy ý và rủi ro của bạn.

5. Bảo mật thông tin

STC cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web này, chúng tôi sẽ xử lý và bảo mật thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc và hiểu rõ Chính sách Bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

6. Thay đổi và chấm dứt

STC có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của stc.edu.vn hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý tuân thủ các thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.
Xin lưu ý rằng Điều khoản sử dụng này có thể được điều chỉnh và điều chỉnh theo ý của STC và sẽ được cập nhật trong tương lai. Việc sử dụng tiếp theo của bạn trên stc.edu.vn sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là đồng ý với các thay đổi đó.