Home » Định lý Pitago – Toán lớp 7 – cô Phạm Thị Hồng – HOCMAI | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế

Định lý Pitago – Toán lớp 7 – cô Phạm Thị Hồng – HOCMAI | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế

36 thoughts on “Định lý Pitago – Toán lớp 7 – cô Phạm Thị Hồng – HOCMAI | Hướng dẫn hay nhất về thiết kế”

  1. cách ít phải vẽ thêm hình nhất để học sinh lớp 3, lớp 5 cũng chứng minh được là dùng tỷ lệ thức (tỷ lệ đồng dạng) như các phân số bằng nhau: 1/2 = 2/4 = 4/8
    Bằng cách vẽ đường cao từ đỉnh tam giác có góc vuông xuống cạnh huyền, rồi xét tỷ lệ đồng dạng của 2 tam giác vuông mới được tạo ra , cộng các vế tương ứng của 2 đẳng thức ta được ngay định lý Pytago

Leave a Reply

Your email address will not be published.