Home » DÙNG CÔNG CỤ FILTER ĐỂ XÓA NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CẦN THIẾT TRÊN BẢN VẼ AUTOCAD | Kiến thức có ích nhất về thiết kế

DÙNG CÔNG CỤ FILTER ĐỂ XÓA NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CẦN THIẾT TRÊN BẢN VẼ AUTOCAD | Kiến thức có ích nhất về thiết kế

2 thoughts on “DÙNG CÔNG CỤ FILTER ĐỂ XÓA NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CẦN THIẾT TRÊN BẢN VẼ AUTOCAD | Kiến thức có ích nhất về thiết kế”

  1. Thầy cho e hỏi khi e thống kê dạng Text value nhưng có lúc được có lúc không. Nó có khác gì nếu giá trị Text value đc viết dưới dạng Text hay DText không thầy. E cam ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.