Home » Dùng Photoshop CS6 ghép ngồi siêu xe sống ảo | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

Dùng Photoshop CS6 ghép ngồi siêu xe sống ảo | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế

7 thoughts on “Dùng Photoshop CS6 ghép ngồi siêu xe sống ảo | Hướng dẫn hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. Anh ơi, máy tính em tải Photoshop CS6, lấy link trên mạng, dùng vài lần hỏng luôn cái máy tính anh ạ. Là do máy em cùi bắp, cái CS6 cần cấu hình cao hả anh? Mong anh trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published.