Home » EP.27 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 9 กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน | คํา กล่าว ขอบคุณ ใน โอกาส ต่างๆ

EP.27 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 9 กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน | คํา กล่าว ขอบคุณ ใน โอกาส ต่างๆ

EP.27 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 9 กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 9 กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน และการกล่าวตอบ
ต้อนรับผู้มาเยือน
เล่าความเป็นมาของสถาบันโดยย่อ
ความรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับ
มอบหนังสือหรือของที่ระลึก
แนะนำให้ที่ประชุมรู้จัก และเชิญกล่าวตอบ
เทคนิคการพูดต้อนรับ
1.เริ่มด้วยการกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้มาใหม่ (ผู้มาเยี่ยม หรือผู้มาร่วมงาน)
2.กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมเยือน เพื่อให้เห็นว่าฝ่ายต้อนรับนั้นเห็นความสำคัญของการเยี่ยม ถ้าเป็นผู้ร่วมงาน ก็ควรกล่าวถึงหน้าที่การงาน กิจการในปัจจุบันที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับผู้มาใหม่ ถ้าเป็นนิสิตหรือนักศึกษาใหม่ ก็ควรชี้ให้เห็นคุณค่าและความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ แนะนำให้รู้จักสถานศึกษา รวมทั้งให้รู้สึกภูมิใจที่ได้มาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น
3.แสดงความหวังว่าผู้มาเยี่ยมจะได้รับความสะดวกสบายระหว่างที่พำนักอยู่ในสถานที่นั้น หรือระหว่างการเยี่ยมเยือนนั้น
4. สรุปเป็นทำนองเรียกร้องให้อาคันตุกะกลับมาเยี่ยมเยือนอีก ส่วนในกรณีที่เป็นผู้มาใหม่ก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันตลอดไปด้วยความราบรื่น
ตัวอย่างการกล่าวต้อนรับ
ท่านประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ชาวนครเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ นายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน เซอร์ปีเตอร์ สตัคส์ ซึ่ง ฯพณฯ เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการทำนุบำรุงนครของท่าน และท่านยังช่วยให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงการบริการด้านสาธาณประโยชน์แก่นครเชียงใหม่ นับเป็นความกรุณาของท่านอย่างยิ่ง
นครเชียงใหม่ขอต้อนรับฯพณฯ หวังว่าฯพณฯคงได้รับความสุขสบายจากดินฟ้าอากาศของเชียงใหม่ และรวมทั้งความปรารถนาดีอย่างจริงใจยิ่งของชาวเชียงใหม่ทุกประการ ขอต้อบรับท่านด้วยความยินดีครับ
การกล่าวตอบการต้อนรับ
1. แสดงความยินดีที่ได้มาเยือน
2. แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
3.กล่าวยกย่องสรรเสริญฝ่ายที่ให้การต้อนรับ เช่น กล่าวถึงชื่อเสียงขององค์การหรือคุณงามความดีของสถาบันนั้นๆ
4. กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการเยือนเยี่ยมครั้งนี้ โดยเน้นจุดต่างๆบางประการ
5. กล่าวเชื้อเชิญผู้ต้อนรับไปเยือนตนบ้าง
ตัวอย่างการกล่าวตอบการต้อนรับ
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือนนครเชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตและประเพณีที่อ่อนช้อยนุ่มนวล ข้าพเจ้าเคยได้รับคำบอกเล่าก่อนเดินทางมายังนครแห่งนี้ว่า เชียงใหม่เป็นเมืองสวยงามแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ว่า นอกจากเมืองจะสวยงามตามคำเล่าลือแล้ว ชาวเชียงใหม่ยังมีน้ำใจอันดีงามไม่ยิ่งหย่อนกว่าความสวยงามของตัวเมือง การมาเยือนครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและซาบซึ้งในไมตรีจิตของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวนครเชียงใหม่ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและใคร่ขอปวารณาตัวว่า หากท่านมีโอกาสผ่านไปทางนครลอนดอน ขอให้ท่านได้ให้ข้าพเจ้ามีเกียรติต้อนรับท่านบ้าง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามที่เรามีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
สนใจติดต่อ อาจารย์สมชาย หนองฮี บรรยายเรื่อง การพูด การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ ติดต่อได้ที่ คุณ อิ้กคิว 086 773 2531 fb. page สมชาย หนองฮี id line: nonghee 084 694 4565

See also  Lenka - Trouble Is A Friend (YouTube Version) | ภาษาเบล

EP.27  การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 9 กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน

กลอนขอบคุณ


เจอแล้ว กลอนขอบคุณ ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในขณะนี้ หากคุณกำลังค้นหา กลอนขอบคุณ ที่นี้มีคำตอบสำหรับคุณ

กลอนขอบคุณ

ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ (ภาษาไทยพื้นฐาน)


ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ (ภาษาไทยพื้นฐาน)

การพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคม


การพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคม

EP.28 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 10 \”กล่าวแนะนำวิทยากร\”


See also  ภาษา HTML การแทรกรูปและตัวอักษรในช่องตาราง | ใส่สีตัวอักษร html

การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 10 \”กล่าวแนะนำวิทยากร\”
เหตุที่ต้องพูดเรื่องนี้
ความรู้ ประสบการณ์ และความสำคัญของผู้พูด โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้
สร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทำให้ผู้พูดอยากพูดและผู้ฟังอยากฟัง
อย่าแนะนำยาวเกินไป และอย่ายกยอจนเกินความจริง
ขั้นตอนการแนะนำ
1. กล่าวทักทายผู้ฟัง
2. กล่าวถึงเรื่องที่จะพูดเพียงสั้นๆและความสำคัญของเรื่อง
3. กล่าวแนะนำผู้พูด ผู้พูดเป็นใคร คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ความสามารถ และประสบการณ์ต่อเรื่องที่พูด
4. สร้างบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ทำให้ผู้พูดอยากพูด และทำให้ผู้ฟังอยากฟัง
5. อย่าแนะนำยาวเกินไป และอย่ายกยอจนเกินความจริง
6.แนะนำชื่อ นามสกุล ขอเสียงปรบมือต้อนรับ
การกล่าวแนะนำผู้พูด/องค์ปาฐก
เรียน ท่านประธาน และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
การที่เราจะเป็นนักพูดที่ดี เราจะต้องรู้ถึงเทคนิคในการพูด นักพูดจะมีปากเป็นอาวุธในการพูด การพูดต่อหน้าสาธารณชนบางครั้งทำให้เรารู้สึกตื้นเต้น ประหม่า ควบคุมตัวเองไม่อยู่ ไม่กล้าที่จะแสดงออก ไม่รู้จะเรียงร้อยถ้อยคำใดอย่างไร พูดอย่างไรให้เป็นกันเองกับผู้ฟัง ให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามคำพูดของเรา วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเราได้เชิญ “นักพูด ฝีปากกล้า” คนหนึ่ง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการพูด ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท อาดัม กรุ๊ป จำกัด ท่านเคยได้รับเข็มกลัดทองคำฝังเพชร “นักพูดดีเด่น” จากรายการ ทีวีวาที ๙ ใหม่ มีผลงานสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรู้ชุมชน คือรายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี” ทางช่อง ๙ อสมท. และท่านยังมีผลงานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับ อาจารย์ อภิชาติ ดำดี ได้แล้วครับ
การกล่าวขอบคุณวิทยากรและอื่นๆ
การกล่าวขอบคุณอาจใช้ได้หลายโอกาส เช่น การกล่าวขอบคุณเมื่อผู้พูดหรือวิทยากรพูดจบ กล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานหรือในกิจกรรมกล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้มอบของขวัญหรือ ของที่ระลึก ขอบคุณแต่ละโอกาสดังต่อไปนี้
1. การกล่าวขอบคุณผู้พูด เมื่อผู้พูดพูดจบลงผู้กล่าวขอบคุณหรือผู้ที่ทำหน้าที่พูดแนะนำควรจะกล่าว สรุปเน้นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการพูดครั้งนี้อย่างสั้น ๆ แล้วจึงกล่าวขอบคุณ
2.การกล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้กล่าวต้อนรับหรือการกล่าวตอบรับ เมื่อผู้กล่าวต้อนรับ พูดจบแล้ว ผู้กล่าวตอบรับควรจะกล่าวตอบในลักษณะที่แสดงความรู้สึกที่มีต่อการต้อนรับ และเนื้อหา ในการกล่าวตอบรับจะต้อง สอดคล้องกับการกล่าวต้อนรับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ อันดีของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกัน ผู้กล่าวขอบคุณควรจะเน้นจุดสำคัญ และกล่าวเชื้อเชิญให้ผู้ต้อนรับ ไปเยือนสถานที่ของตนบ้าง
3.การกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมในงานหรือในกิจกรรม ในการกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมในงาน หรือในกิจกรรมนั้นควรแสดงไมตรีจิตต่อแขกที่มาร่วมในงานแสดงความขอบคุณอย่าง จริงใจ และกล่าวขออภัยในความบกพร่อง ของกิจกรรมที่จัดขึ้น
4. การกล่าวขอบคุณหรือตอบรับเมื่อมีผู้มอบของขวัญหรือของที่ระลึก ผู้กล่าวตอบรับควรจะได้แสดงความชื่นชมในสิ่งของที่ได้รับมอบและกล่าวถึงความ รู้สึกหลังจากได้รับ มอบสิ่งของนั้นแล้ว
สนใจติดต่อ อาจารย์สมชาย หนองฮี บรรยายเรื่อง การพูด การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ ติดต่อได้ที่ คุณ อิ้กคิว 086 773 2531 fb. page สมชาย หนองฮี id line: nonghee 084 694 4565

See also  31/07/2563 ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดุลสมการเคมี | การ เขียน สมการเคมี

EP.28 การพูดในโอกาสต่างๆ ตอนที่ 10 \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *