HỌC THIẾT KẾ

Episode 1: Designing a sans serif typeface | Kiến thức hữu ích về thiết kế

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

12 Comments

  1. Wow, thank you so much for this. I’ve been looking for a good font design tutorial for years and never found one that answered all my questions. So excited to see how you expand from regular to bold in your later videos.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button