HỌC TIẾNG PHÁP

First Night at Shawshank Prision (HD) – The Shawshank Redemption (1994) | Chia sẻ hữu ích về the shawshank redemption

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

23 Comments

  1. For me, this is one of the most shocking scenes in film history. A full grown man crying for his mother when he realises the horrifying reality of his new situation. Haunting.

  2. As many times as I've seen this movie since it came out I always laugh when the inmate tells Hadley "You took the Lord's name in vain; I'm tellin' the Warden!"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button