Home » Flexin' trên Circle K | Low G (Lyric video) | Rap Nhà Làm | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

Flexin' trên Circle K | Low G (Lyric video) | Rap Nhà Làm | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế

45 thoughts on “Flexin' trên Circle K | Low G (Lyric video) | Rap Nhà Làm | Thủ thuật có ích nhất về thiết kế”

  1. 😢 Đưa bài này lên Spotify đi ạ
    Nhờ có Flexin' trên Circle K 2 mà mới được nhớ lại bài này 🔥🔥
    🖤🖤 Mong Flexin' trên Circle K sẽ trở thành một series như series Tán gái

  2. 06:56 Tao là con người không thích LIKE , like có nuôi sống con người được không? Quan trọng là lòng mày hiểu tao. Nhưng tao hơi bị khờ, chưa chắc tao biết mày hiểu tao nên thôi LIKE phát để tao biết lòng dạ tụi mày nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published.