Home » Giao tiếp cơ bản bằng bốn thứ tiếng. Việt-Anh-Trung-Ấn Độ | Thông tin có ích về dịch tiếng việt sang tiếng ấn độ

Giao tiếp cơ bản bằng bốn thứ tiếng. Việt-Anh-Trung-Ấn Độ | Thông tin có ích về dịch tiếng việt sang tiếng ấn độ

17 thoughts on “Giao tiếp cơ bản bằng bốn thứ tiếng. Việt-Anh-Trung-Ấn Độ | Thông tin có ích về dịch tiếng việt sang tiếng ấn độ”

  1. Xin lỗi chứ. Mình từng là sinh viên học Tiếng Hindi bài bản mà xem bạn viết sai quy cách quá ạ. Các nguyên âm và phụ âm viết chưa đúng thứ tự nét nha. Bạn như bắt chước rồi viết lại vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.