Home » Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – PHỎNG VẤN XIN VIỆC (P1)[Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Hướng dẫn có ích về một số câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – PHỎNG VẤN XIN VIỆC (P1)[Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Hướng dẫn có ích về một số câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn

23 thoughts on “Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – PHỎNG VẤN XIN VIỆC (P1)[Tiếng Anh giao tiếp Langmaster] | Hướng dẫn có ích về một số câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn”

  1. Cô ơi xin cô dạy những câu phỏng vấn về việc làm ở production ( làm việc tay chân) có chỗ hỏi cũng khó lắm cô ạ ! Thanks,cô

Leave a Reply

Your email address will not be published.