Home » Giáo trình tiếng Trung ngoại thương tập 1 | Thủ thuật có ích tiếng hoa thương mại

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương tập 1 | Thủ thuật có ích tiếng hoa thương mại

1 thought on “Giáo trình tiếng Trung ngoại thương tập 1 | Thủ thuật có ích tiếng hoa thương mại”

  1. Góp ý: Mong nhà sách đăng video cho người học cần ghi mốc thời gian các bài học, ntn mỗi lần học bài tiếp theo lại phải dò bài để học ạ. Xin cám ơn nhà sách đã đăng video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *