Home » Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ms.Jenny| IELTS FIGHTER | Hướng dẫn hữu ích về topic giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ms.Jenny| IELTS FIGHTER | Hướng dẫn hữu ích về topic giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

26 thoughts on “Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ms.Jenny| IELTS FIGHTER | Hướng dẫn hữu ích về topic giới thiệu bản thân bằng tiếng anh”

  1. In my opinion, the idea of interviewing while she is doing gym is not really natural. In fact, we'd better stay focus on the exercise to get best effect and avoid being injured. Actually, talking at the table in the gym is better as well as your voice may be easier to hear.

  2. Cái giá tủ để đồ nhỏ xíu bằng 1/10 1 / 30 nhu cầu nhỉ. Để đồ đạc dụng cụ thì như mê cung. Tại không biết cách ăn mặc đấy. Máy móc mà đồ sộ như cái giường. Không chơi được với ai ngoài máy đâu. Chia nhỏ nó ra thành 1 chỗ an tọa 1 vòng tròn không gian cho 1 người thôi. Vẽ ra. Cái gì cũng phải vẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.