Home » Hiền Hồ hóa Bông Hoa Đẹp Nhất, gặp Quân AP nhưng quyết định không ở lại | SÓNG 21 | Kinh nghiệm có ích nhất về thiết kế

Hiền Hồ hóa Bông Hoa Đẹp Nhất, gặp Quân AP nhưng quyết định không ở lại | SÓNG 21 | Kinh nghiệm có ích nhất về thiết kế

22 thoughts on “Hiền Hồ hóa Bông Hoa Đẹp Nhất, gặp Quân AP nhưng quyết định không ở lại | SÓNG 21 | Kinh nghiệm có ích nhất về thiết kế”

  1. Hai cả sỹ trẻ hát hay quá à , đâu rồi những kẻ tự ảo tưởng cho mình là ông hoàng bà chúa mà chất giọng còn chưa bằng mấy cậu hát dạo bán kẹo , cười thật

  2. Có mấy ai có đc họ thật sự chứ,tôi đã luôn khóc khi chạy theo người mình yêu để rồi nhận lại thất vọng hết lần này đến lần khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.