Home » HIỆU ỨNG VÒNG NEON TRANG TRÍ | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

HIỆU ỨNG VÒNG NEON TRANG TRÍ | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế

5 thoughts on “HIỆU ỨNG VÒNG NEON TRANG TRÍ | Hướng dẫn có ích nhất về thiết kế”

  1. dạ Thầy ơi , em không xóa được cái đường viền màu trắng ấy ạ , em đã tua đi tua lại vid của thầy nhưng bấm vào brush tool vẫn ko xóa đc ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *