Home » Học tiếng Pháp/Bài học 12. | Thủ thuật hay nhất về hoc tieng pháp

Học tiếng Pháp/Bài học 12. | Thủ thuật hay nhất về hoc tieng pháp

8 thoughts on “Học tiếng Pháp/Bài học 12. | Thủ thuật hay nhất về hoc tieng pháp”

  1. Họ sẽ còn nhiều lời phê phán nữa. Nhưng quan trọng mình xem xét ai mà nói đúng và hợp lệ thì mình sửa cho tốt hơn . Còn thành phần soi mói thì họ chỉ chờ mình sơ hở là họ vào phán .ko cần bận tâm đến để mình thêm buồn. Merci beaucoup

  2. Anh đâu cần quan tâm tới lời phê bình , ở đời có
    người phê phán theo ý họ . Anh dạy theo ý anh là được. Bonne Journée

  3. Bác dạy rất thực tế dễ hiểu và hài hước nữa 👍 , mong bác ra nhiều video trong cs sinh hoạt hàng ngày . Merci beaucoup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *