Home » Học tiếng Trung, Đài qua thơ Lý Bạch (dùng Lingoes-TTS Giọng Thật-Quick Translator 2014) | Chia sẻ hay nhất về cách dùng quick translator

Học tiếng Trung, Đài qua thơ Lý Bạch (dùng Lingoes-TTS Giọng Thật-Quick Translator 2014) | Chia sẻ hay nhất về cách dùng quick translator

11 thoughts on “Học tiếng Trung, Đài qua thơ Lý Bạch (dùng Lingoes-TTS Giọng Thật-Quick Translator 2014) | Chia sẻ hay nhất về cách dùng quick translator”

  1. cảm ơn bạn nhiều vì những video chia sẻ! Mình thấy rất hữu ích. Mình dùng Quick Translator thì thấy phần viết chữ "res://ieframe.dll/navcancl.htm#http://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=饮" nó thông báo là " Navigation to the webpage was canceled". Tất nhiên mình lấy link "http://www.archchinese.com/chinese_english_dictionary.html?find=饮" váo coccoc search thì tìm được cách viết chữ đó. Mong bạn xem và sửa lại lỗi này để dùng tiện lợi hơn, chứ mỗi khi xem cách viết mà copy link như mình đã làm thì hơi mất thời gian.

  2. Nếu bạn nào mới bắt đầu dịch bằng Quick Translator:

    Để khỏi tránh việc bỡ ngỡ trong lúc đầu dịch, mình nghĩ nên có bài tham khảo. Các bạn hãy copy bài này bỏ vào Quick Translator để đọc thử: http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/5/19/40495.html

    Rồi xem bài đã dịch hoàn chỉnh tại đây để đối chiếu: http://stvonline.net/buong-duc-vong-tim-ve-su-vinh-hang-cua-sinh-menh/

    Phần Update VietPhrase trong video mình quên hướng dẫn, vui lòng xem video của 1 tác giả khác: http://youtu.be/zGpieY9LSSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *