Home » Hoa Kỳ và đồng minh tập trận, tăng cường hiện diện ở Biển Đông – BBC News Tiếng Việt | Chia sẻ hữu dụng nhất về trung viet tu dien

Hoa Kỳ và đồng minh tập trận, tăng cường hiện diện ở Biển Đông – BBC News Tiếng Việt | Chia sẻ hữu dụng nhất về trung viet tu dien

23 thoughts on “Hoa Kỳ và đồng minh tập trận, tăng cường hiện diện ở Biển Đông – BBC News Tiếng Việt | Chia sẻ hữu dụng nhất về trung viet tu dien”

  1. chính phủ đất nước CHXHCN-VC chỉ dám bắt nạt kiềm kẹp người dân nghèo thôi, đối mặt TQ thì lũ VC thấy bóng dáng hoặc nghe có người LẠ là chạy trốn ngay.

  2. vn đoàn kết được nười việt trong và ngoài nước sẽ có sức mạnh gấp bội để chống nước lạ ở biển dông, ngoài ra phải gởi nhiều sinh viên ra nước ngoài học tập để có nhiều nhân tài, khi ấy sẽ là 1 nước Israel ở châu Á

  3. Năm dần là dễ sẩy ra chiến tranh hay đụng độ, bạo loạn nắm . Năm sau là năm dần , cẩn thận có chiến tranh.

  4. việt nam còn bố láo ăn cây táo rào cây sung nữa cũng diệt luôn.giặc đói giặc dốt còn nguy hơn giặc ngoại xâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *