Home » Hóa trị – Bài 10 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

Hóa trị – Bài 10 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

43 thoughts on “Hóa trị – Bài 10 – Hóa học 8 – Cô Nguyễn Thị Thu (HAY NHẤT) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế”

  1. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛👍👍👍👍👍

  2. con có 2 câu hỏi ạ
    1. cô ơi cho con hỏi vậy nếu hợp chất nào mà không có chỉ số là 1 mà liên kết với nguyên tố O thì ta lấy chỉ số chia cho 2 phải ko ạ vd như Na2O thì sẽ có hóa trị là I?
    2. con không hiểu tại sao NO3 có hóa trị là I?

  3. Vậy nếu nguyên tử O có hóa trị II thì tại sao HO lại có hóa trị I hay là tính riêng thành nhóm nguyên tử thì sẽ khác khi liên kết với 1H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *