Home » Học hát tiếng Trung || 不过人间 Bất quá nhân gian Buguo renjian – Hải Lai A Mộc | Kinh nghiệm có ích nhất về hoọc tiếng hoa

Học hát tiếng Trung || 不过人间 Bất quá nhân gian Buguo renjian – Hải Lai A Mộc | Kinh nghiệm có ích nhất về hoọc tiếng hoa

36 thoughts on “Học hát tiếng Trung || 不过人间 Bất quá nhân gian Buguo renjian – Hải Lai A Mộc | Kinh nghiệm có ích nhất về hoọc tiếng hoa”

  1. Vô tình nghe được bài này ở một quảng cáo thời trang mê giai điệu luôn. Tìm ra tên nghe và tìm tới đây. Mình mới học đọc được pinyin chứ chưa dịch được. Nhưng nghe giai điệu có thể cảm nhận được. Cám ơn ad

Leave a Reply

Your email address will not be published.