Home » Học Photoshop – Cắt ghép nâng cao, ghép đầu trong Photoshop | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế

Học Photoshop – Cắt ghép nâng cao, ghép đầu trong Photoshop | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế

6 thoughts on “Học Photoshop – Cắt ghép nâng cao, ghép đầu trong Photoshop | Thủ thuật hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. lấy ảnh trên mạng có thể bị kiện vì vi phạm bản quyền nếu dùng để mua bán, chỉnh sửa cắt ghép để mua bán. nên mình đang kẹt vì ảnh chất lượng thì phải tìm trên mạng mới có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *