Home » Học Photoshop Online cho người mới | Bài 6: Kiến thức cần biết trước khi vào thiết kế | vuxuancuong | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

Học Photoshop Online cho người mới | Bài 6: Kiến thức cần biết trước khi vào thiết kế | vuxuancuong | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

3 thoughts on “Học Photoshop Online cho người mới | Bài 6: Kiến thức cần biết trước khi vào thiết kế | vuxuancuong | Kinh nghiệm có ích về thiết kế”

  1. Hay quá thầy ơi. Xem video của thầy hôm nay mới biết mình đã sai lầm bao năm trời vì chọn hệ màu không đứng cho việc in ấn ra giấy. Cám ơn thầy rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published.