Home » Học Premiere cơ bản: Tạo Credit Film với Premiere | Tú Thanh Blog | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

Học Premiere cơ bản: Tạo Credit Film với Premiere | Tú Thanh Blog | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

5 thoughts on “Học Premiere cơ bản: Tạo Credit Film với Premiere | Tú Thanh Blog | Chia sẻ hữu ích về thiết kế”

  1. ông cho anh em xin phiên bản 2021 . mới nhất được chỉnh sửa giao diện như hôm trước ông làm được không . xem kênh của ông . rất hay và không dài dòng . chúc ông ngày càng phát triển thêm nhé <3

Leave a Reply

Your email address will not be published.