Home » Học Tiếng anh cho Người Giao Tiếp – Bài 1 Chào Hỏi – Greetings! | Chia sẻ đơn giản nhất về học tiếng anh giao tiếp tại nhà

Học Tiếng anh cho Người Giao Tiếp – Bài 1 Chào Hỏi – Greetings! | Chia sẻ đơn giản nhất về học tiếng anh giao tiếp tại nhà

26 thoughts on “Học Tiếng anh cho Người Giao Tiếp – Bài 1 Chào Hỏi – Greetings! | Chia sẻ đơn giản nhất về học tiếng anh giao tiếp tại nhà”

  1. Cảm ơn bạn. Bạn dạy rất hay rất dể hiểu nhưng có một số câu bạn ko viết lên nếu viết đủ thì hay biết mấy

  2. Hay ghê 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😀😀😀😆😆😉😉😀😁😉😆😀😉😉😀😁😀😀😀😀😄

  3. Cô thật cám ơn con gái , con hướng dẫn nghe thật dễ hiểu khi tai nghe của cô rất kém . Cô chúc con luôn an vui , may mắn trong cuộc sống . Cô đã ủng hộ kênh của con rồi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *