Home » Học Tiếng Anh chủ đề Âm Nhạc/Music/English Online – Part 1 | Thông tin đơn giản nhất về học anh văn online

Học Tiếng Anh chủ đề Âm Nhạc/Music/English Online – Part 1 | Thông tin đơn giản nhất về học anh văn online

28 thoughts on “Học Tiếng Anh chủ đề Âm Nhạc/Music/English Online – Part 1 | Thông tin đơn giản nhất về học anh văn online”

  1. Hay thật á
    ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  2. Thầy ơi sao mà thầy không dạy
    trực tiếp ạ em chỉ thấy thầy dạy từ vựng thôi em mong thầy dạy
    trực tiếp thôi em xin cảm ơn thầy đã dạy nhiều từ vựng có nghĩa là
    thầy đã giúp em học được một phần từ vựng em cảm ơn thầy nha

Leave a Reply

Your email address will not be published.