Home » Học Tiếng Pháp với 12 động từ ở thì hiện tại để nói đúng ngữ pháp trong giao tiếp. | Hướng dẫn hay nhất về học tiếng pháp cơ bản

Học Tiếng Pháp với 12 động từ ở thì hiện tại để nói đúng ngữ pháp trong giao tiếp. | Hướng dẫn hay nhất về học tiếng pháp cơ bản

14 thoughts on “Học Tiếng Pháp với 12 động từ ở thì hiện tại để nói đúng ngữ pháp trong giao tiếp. | Hướng dẫn hay nhất về học tiếng pháp cơ bản”

  1. Bạn có thể đăng tất cả hàng chữ to hơi một tí được, vì chữ của họ khó viết mà dính lại dài nữa nên khó thấy quá. Merci

  2. Những video về tiếng Pháp của hai vợ chồng bạn rất hay và hữu ích , chúc hai vợ chồng bạn luôn vui khỏe và luôn có nhiều động lực để làm tiếp những bài học về tiếng Pháp nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *