Home » Học Tiếng Thái Online: 40 Động Từ Thường Dùng Hằng Ngày คำกริยา 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Chia sẻ có ích về tiếng thái lan thông dụng

Học Tiếng Thái Online: 40 Động Từ Thường Dùng Hằng Ngày คำกริยา 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Chia sẻ có ích về tiếng thái lan thông dụng

20 thoughts on “Học Tiếng Thái Online: 40 Động Từ Thường Dùng Hằng Ngày คำกริยา 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | Chia sẻ có ích về tiếng thái lan thông dụng”

  1. Anh Tommy cho e hỏi: tại sao chữ hỏ hịp ห hay đi kế bên cạnh chữ no nủ น vậy ạ? Mặc dù chữ đó đọc k dùng dấu hỏi của chữ hỏ hịp ห ạ? Vd như : หน่อย ( nòi- một chút).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *