Home » Học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Online – Bài 3 Kia là sách của bạn phải không | Thông tin hữu ích về sach hoc tieng trung

Học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Online – Bài 3 Kia là sách của bạn phải không | Thông tin hữu ích về sach hoc tieng trung

11 thoughts on “Học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Online – Bài 3 Kia là sách của bạn phải không | Thông tin hữu ích về sach hoc tieng trung”

  1. Còn có chữ 课 (kè) ở phút 3:36 em nghĩ là viết toàn bộ nét ngang xong mới tiếp một nét sổ và kết bằng hai nét phẩy (hoặc có thể là một phẩy một mác, em không chắc lắm ạ) chứ ạ?

  2. Cô ơi, chữ 典 (diǎn) ở phút 2:29 em nghĩ là viết nét ngang trước rồi mới viết hai nét sổ sau chứ sao lại viết ngược lại thế kia ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *