Home » Học tiếng Trung giao tiếp | Bí quyết nói giỏi tiếng Trung | Hướng dẫn hữu dụng nhất về bí quyết học tiếng trung

Học tiếng Trung giao tiếp | Bí quyết nói giỏi tiếng Trung | Hướng dẫn hữu dụng nhất về bí quyết học tiếng trung

15 thoughts on “Học tiếng Trung giao tiếp | Bí quyết nói giỏi tiếng Trung | Hướng dẫn hữu dụng nhất về bí quyết học tiếng trung”

  1. Nhiều người cứ hỏi làm sao học cho nhanh. Cho nhớ. Theo tôi chẳng có cái phương pháp nào ngoài phương pháp kiên trì, chịu khó. Học thời gian phải tương đối lâu mới ok

  2. Theo tôi nhanh hay chậm không thành vấn đề. Quan trọng là giao tiếp tốt với người đài loan hoặc người trung quốc là thành công mỹ mãn. Mình nói người ta hiểu. Người ta nói mình hiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *