Home » Học tiếng Trung miễn phí | Giáo trình Hán ngữ | Bài nhập môn | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp online

Học tiếng Trung miễn phí | Giáo trình Hán ngữ | Bài nhập môn | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp online

7 thoughts on “Học tiếng Trung miễn phí | Giáo trình Hán ngữ | Bài nhập môn | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về học tiếng trung giao tiếp online”

  1. thôi dẹp đi bạn eeiii, dạy ko đc mà cũng đòi dạy, đm lúc đầu vần mẫu thì déo dạy hết sau học từ mới thì tự nhiên đâu ra lòi ra chữ Q chư X chữ Y nghe như vịt nghe sấm, đọc theo như 1 con vẹt mà đéo hiểu gì,

Leave a Reply

Your email address will not be published.