Home » Học tiếng Trung qua bài hát Dũng Khí – hướng dẫn chi tiết | Kinh nghiệm có ích nhất về hướng dẫn học tiếng trung quốc

Học tiếng Trung qua bài hát Dũng Khí – hướng dẫn chi tiết | Kinh nghiệm có ích nhất về hướng dẫn học tiếng trung quốc

30 thoughts on “Học tiếng Trung qua bài hát Dũng Khí – hướng dẫn chi tiết | Kinh nghiệm có ích nhất về hướng dẫn học tiếng trung quốc”

  1. Chào cô diệu nhờ video của cô mà e có động lực để học tiếng trung một cách nghiêm túc ạ. Cô giúp e dậy bài này giùm e nha cô 🥰 爱江山更爱美人 cám ơn cô nhiều

  2. 我 sao lại đọc là ủa ạ, e tiếp xúc vs bạn người trung bạn ấy đọc là gủa và dạy e đánh vần cũng là gủa

Leave a Reply

Your email address will not be published.