Home » HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, TIẾNG ĐÀI LOAN BỒI MIỄN PHÍ – CHỦ ĐỀ: CHÀO HỎI | Kinh nghiệm hữu ích về tieng dai loan

HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, TIẾNG ĐÀI LOAN BỒI MIỄN PHÍ – CHỦ ĐỀ: CHÀO HỎI | Kinh nghiệm hữu ích về tieng dai loan

6 thoughts on “HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, TIẾNG ĐÀI LOAN BỒI MIỄN PHÍ – CHỦ ĐỀ: CHÀO HỎI | Kinh nghiệm hữu ích về tieng dai loan”

  1. Bài học dễ hiểu 👍. Có phiên âm bồi mình dễ học hơn, nhưng chỉ có điều âm thanh nó bị vang vang lên nên khó nghe hơn 1 tí. Mong rằng những bài sau add sẽ thu âm thanh tốt hơn. Cảm ơn add

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *