Home » Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 3 (bài 1) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 3

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 3 (bài 1) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 3

42 thoughts on “Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 3 (bài 1) | Thông tin hữu ích về giáo trình hán ngữ quyển 3”

  1. Em có nhận xét hơi thẳng ạ, phát âm của cô chuẩn nhưng mà có điều nó không hay, hơi phèn. Kiểu giống như người địa phương nào mà nói tiếng Việt nó nặng nề lắm ý.

  2. E mua sách tự học nhưng khi đến quyển 3 e sụp ₫ổ vì e chỉ học từ để nói k học chữ . Nên rất may mắn gặp cô . cảm ơn cô nhiều

  3. 谢谢老师,这是一个好的节课. 我2021年7月18日打算考HSK4, 所以我觉得我每天要坚持学 我不知道结果是什么但是我想如果你努力和发奋好故事意当然志去到你的生活。 加油 !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.