Home » Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 15) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 15) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1

30 thoughts on “Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 (bài 15) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 1”

 1. 这是我全家的照片。我家有六口人。爷爷,奶奶,爸爸,妈妈,妹妹和我。我爷爷是一个医生。我奶奶是个律师。我爸爸的工作是军人。我妈妈是护士。我妹妹是学生。

 2. 第14课你们公司有多少职员👨‍💼。
  1 全。 全班。 全校。全公司。
  2 照片。 一张照片。 两张照片。
  3 看。
  4 姐姐🧍‍♀️
  5 只 。
  6 做。 你做什么? 你在做什么?
  7 大夫=医生👨‍⚕️。
  8 医院。 一个医院🏥。 一家医院。
  9 公司。一家公司。 一个公司。
  10 商店。 我去商店买东西。一个商店。
  11 律师。
  12 外贸 外贸公司 。外贸大学。
  13 小。 》《大
  14 大概。
  15 多
  16 外国 。

  Tim hiểu nghĩa của các từ Trọng tâm
  1 看。 我爸爸病了。 我要回家看他。
  -看病的时候, 我才发现我的钱包丢了。
  我喜欢看中文书, 看中国电影。
  今天我回在家 看弟弟。
  2 只 。 他整天什么 都不吃, 只喝水。
  – 我没有哥哥只有两个姐姐。
  3 做 。 做饭。 做衣服。
  A你父母做什么工作?
  B他们都是农民👩‍🌾。
  做老师。
  4 大概。大概一个月。 我的公司大概有200 个职员👩‍💼。 你大概20个面包吧。
  5 多 《10 。 两个多月。 一天多, 一年多, 两年多。
  多》10 。 他的公司有一百多个职员。
  6 有。 没有。 有没有, 吗?
  我有中文书。
  我没有中文书。
  你有没有中文书?
  你有中文书吗?
  Bài khoá 1你家有几口人?
  A你家有几口人?
  B我家有五口人,爸爸妈妈哥哥姐姐和我。
  A你有没有全家的胶片?
  B有一张, 你看。 这是我们全家的照片。你有呵呵姐姐吗?
  A 我没有哥哥也没有姐姐,只两个弟弟🧍‍♂️。
  B你爸爸妈妈是什么工作?
  A我妈妈是大夫在医院工作。 爸爸是一家公司的经理。
  B我爸爸在商店工作, 爸爸律师。
  Bài khoa 2 你们公司有多少职员?
  A你们 是一家什么公司?
  B是一家外贸公司。
  A是一家大公司吗?
  B不大是一家比较小的公司。
  A 不大, 是一家比较小的公司。
  B有多少职员?
  A大概有一百多个职员👨‍💼。
  B都是中国职员吗?
  A 不都是中国职员, 也有外国职员。
  Baihocmorong
  1 你家有几口人?
  2你家有 什么人 ?
  3 你家有 兄弟姐妹吗?
  4 我是独生子。
  5 我爸爸在外语大学工作 /教学
  6 我妈妈在商店工作 。
  7 你的职业 是什么?
  8 你在什么大学学习?
  9 你大几了 ?
  Luyện tập
  1 这是全家的照片
  2 我爷爷是医生。
  3 我奶奶是律师。
  4 我爸爸是警察👮‍♀️
  5 我妈妈是护士。
  6 我哥哥是当经理 。
  7 我是 学生 。

 3. em cảm ơn cô nhiều lắm cô giảng làm cho em hiểu hơn nhiều ý ạ.lúc em đi học các ban đã học trước nên em rất sợ.nhưng qua video cô em thấy mình có thể học dc.mong cô ra nhiều video lieen quan đến giáo trình và sẽ làm các video khác ở các giáo trình tiếp theo ạ,..em cảm ơn cô nhiều lắm

 4. Cảm ơn cô rất nhiều …e biết cô như là duyên vậy cô ạ ,e không học mỗi ngày vì đôi lúc công việc.. nhưng mỗi khi học bài y như rằng mấy ngày trước đó đã có người nói nhưng e không hiểu ,đến khi mở bài lên học cô đều giải quyết những đều e thắc mắc , thành ra bài cô giảng nghe qua là có thể nhớ 6 7/10

 5. hạnh phúc và biết ơn cô đã ra video miễn phí và dạy cho hàng ngàn học sinh chúng em xem để biết thêm kiến thức, hy vọng cô sẽ ra nhiều video hay hơn thế ạ.
  Chúc cô dồi dào sức khỏe, và thành công trên con đường sự phiệp !!! <3
  p/s : Từ giờ em sẽ là học sinh trung thành của kênh cô <3

 6. 这是我们全家的照片。我家有六口人: 爷爷,奶奶,爸爸,妈妈,哥哥和我。
  我爷爷和我妈妈都在医院工作。爷爷当医生,妈妈当护士。我奶奶当律师。我爸爸当警察。哥哥是一家公司的经理,他的公司是比较小的公司。他们的工作都很忙。我还没工作,我在读书。我是胡志明市外贸大学的大学生。今年我大4了。

 7. Cô ơi cho e hỏi .”nỉ men gongsi” nghĩa là “công ty của các ông” thì có tính chất sở hữu vậy cũng ko cần thêm “de” ah.mong cô hướng dẫn e với ah.

 8. 这是一张 我全家的照片。我家有六口人:爷爷,奶奶,爸爸,妈妈,哥哥和我。我爷爷在 医院工作,是 医生,奶奶 是律师。我爸爸是警察, 妈妈是护士。我哥哥在 一家外贸公司工作, 是经理。 我在 河内教育大学, 是 四大学了。

 9. 这 是 我 全 家 的 照片。 有 爸爸 妈妈 哥哥 祖父。我 爸爸 是 一 家 公司 的 经理。妈妈 是 大夫 在 医院。 哥哥 是 一 场景 和 我 是 公司 的 职员。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *