Home » HỌC VIỆN BAEMIN – QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG BAEMIN | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng

HỌC VIỆN BAEMIN – QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG BAEMIN | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng

5 thoughts on “HỌC VIỆN BAEMIN – QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG BAEMIN | Kinh nghiệm hay nhất về baemin tuyển dụng”

  1. cho mình hỏi, ghi sai lý do hủy đơn nghĩa là: (1) sai với các lý do hủy được chọn ở phần hủy trong hạn mức 3 lần; hay (2) lý do hủy đơn không đúng với thực tế?

Leave a Reply

Your email address will not be published.