Home » Học Viện YouTube – LEG ( Official MV ) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

Học Viện YouTube – LEG ( Official MV ) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế

26 thoughts on “Học Viện YouTube – LEG ( Official MV ) | Chia sẻ đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Nói rất hay rất đúng thực trạng của YouTube bây giờ có những thứ hết sức nhảm nhí ko có một chút nào gọi là có ý nghĩa thật sự mà vẫn dk đăng lên vẫn có một số bộ phận người xem thật ko hiểu nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published.