Home » HỢP NHẤT TÌNH THƯƠNG – KIẾN TẠO HẠNH PHÚC 8h30 NGÀY 24-8-2021 | Thông tin đơn giản nhất về mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ anh-việt

HỢP NHẤT TÌNH THƯƠNG – KIẾN TẠO HẠNH PHÚC 8h30 NGÀY 24-8-2021 | Thông tin đơn giản nhất về mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ anh-việt

11 thoughts on “HỢP NHẤT TÌNH THƯƠNG – KIẾN TẠO HẠNH PHÚC 8h30 NGÀY 24-8-2021 | Thông tin đơn giản nhất về mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ anh-việt”

  1. Mình muốn đăng ký học ở đâu hả ace ơi .Mấy hôm nay mình toàn nghe lại ko biết bài nào trước bài nào sau nữa chỉ nhìn ngày.

  2. Tuyệt vời quá. Biết ơn NLG .Biết ơn chú Phúc đã mang bộ môn NLG đến với nhân loại..Cứu đỗi Trái Đất. ❤❤❤🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *