HỌC THIẾT KẾ

How to download material 3D on Photoshop CS6/CC 2017 (without Adobe App) | Kinh nghiệm có ích về thiết kế

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

26 Comments

  1. Wauuuu te felicito tengo dias con el problema del material 3d, todo mundo da tutoriales de como hacer 3D pero nadie dice oie si tienes un problema con las esferas y no te aparecen pues arreglalo de esta manera, mil gracias por el material y el video (Wauuuu I congratulate you I have days with the problem of the 3d material, everyone gives tutorials on how to do 3D but nobody says oie if you have a problem with the spheres and they do not appear so fix it in this way, thanks for the material and the video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button